Heatflow vs.

Ostatné podlahové vykurovacie systémy

Všetky podlahové systémy sú označované za sálavé, keďže sa uvádza, že viac než 50 % tepla je odovzdávané do priestoru sálaním. Zásadné rozdiely sú však v spôsobe predávania energie do akumulačnej vrstvy, rýchlosti akumulácie, teplote vykurovacích prvkov a veľkosti vykurovaných plôch. Systém heatflow vytvára na rozdiel od ostatných podlahových vykurovacích systémov rýchlu a rovnomernú akumuláciu podlahy, ktorá ďalej efektívne sála do stien a vytvára stálu tepelnú pohodu.

Viac o heatflow

keramicka_nahled

Heatflow vs. vodné podlahové vykurovanie

Vodné podlahové vykurovanie je obmedzené značne malou vykurovanou plochou, pomalým nábehom, núteným dlhým obehom a neschopnosťou okamžitej lokálnej reakcie. V akumulačnej vrstve sú vplyvom malej vykurovanej plochy značné teplotné rozdiely a chladnejšia časť podlahy konštantne odoberá energiu z teplejšej časti. Sálanie tepla z podlahy nedokáže efektívne prehriať steny, podlaha je tak miestami prehrievaná, prekuruje a vysušuje vzduch.

Vodný podlahový systém nevyhnutne obsahuje poruchový a hlučný zdroj s nutnou údržbou a servisom. Je neefektívny v prechodnom a mrazivom období. Prenos energie do vody, ďalej do trubky a následne do malej plochy podlahy je veľmi stratový.

teplovodni

Účinnejší

Rýchlejšia doba rozkúrenia

Priemerná ročná úspora

rohoz

Heatflow vs. klasické elektrické podlahové vykurovanie

Vykurovacie rohože alebo elektrické káble majú veľmi malú vykurovanú plochu, ktorá v kombinácií s odporovým spôsobom tvorby tepla vytvára veľmi nízku účinnosť pri vykurovaní. Malá plocha spoločne s pomalým nábehom, vysokou teplotou a distribúciou tepla všetkými smermi spôsobuje zásadné straty. Podlaha potom sála teplo len malou plochou stien v najbližšej blízkosti, nie je schopná efektívne prehriať steny, dochádza k lokálnemu prekurovaniu podlahy, víreniu prachu, vysušovaniu vzduchu a obmedzeniu tepelnej pohody.

Pri inštalácií pod akumulačnú vrstvu má systém veľmi pomalý nábeh, vysoké teploty nie sú pre liate potery vhodné. Inštalácia priamo pod finálnu vrstvu degraduje materiály skladby podlahu a časom môže dochádzať k vadám a prasklinám, čo zásadne zvyšuje celkové náklady.

Heatflow vs. konvekčné vykurovanie

Jedná sa o tradičný vykurovací systém, pri ktorom je vzduch priamo ohrievaný od vykurovacieho telesa, ktoré zahrieva na pomerne vysokú teplotu. Prevažná väčšina energie je využitá k ohrevu vzduchu, ktorý je veľmi zlým tepelným vodičom, má nedostatočné akumulačné schopnosti a veľmi rýchlo stráca svoju teplotu v styku s chladnejšími materiálmi. Tento typ vykurovania tvorí nekomfortné teplo, ktoré je nerovnomerné, prekuruje a vysušuje vzduch, zvyšuje cirkuláciu a drží sa pod stropom.

Ohrievač

Klasické elektrické vykurovanie, veľmi vysoké prevádzkové náklady, nepohodlie, lokálne vykurovanie, zvyšuje vlhkosť na konštrukciu. Veľmi zle regulovateľné, veľký teplotný rozdiel medzi podlahou a stropom.

Radiátor

Bežný typ vodného vykurovania, vzdialenosť od zdroja teplej vody vytvára veľké straty, má vysokú spotrebu, nepohodlie, lokálne vykurovanie, zvyšuje vlhkosť na konštrukciu. Zle regulovateľné vykurovanie so zásadným rozdielom teplôt medzi podlahou a stropom.

radiator

Heatflow vs. ostatné infra vykurovanie

Patentovaná technológia heatflow spája všetky možné výhody vykurovania, ktorými sú komfort, nízka spotreba, rovnomerné rozloženie tepla a bezporuchová prevádzka. Ostatné infravykurovania postrádajú vždy jednu zo základných výhod.

Infrapanel

Priamy žiarič, vysoký výkon, malá vykurovaná plocha, extrémne teploty, nekomfortný, lokálne teplo, nevkusne obmedzujúca dispozícia izieb. Pri stropnej inštalácia vytvára vplyvom vysokého výkonu a vysokých teplôt pocit „horúcej hlavy“

Staršie páskové fólie

Staršie technológie páskových fólií Naos využíval ako temperáciu pod plávajúcu podlahu. Nemožnosť inštalácie pod akumulačnú vrstvu obmedzuje účinnosť, zvyšuje spotrebu a eliminuje možnosť využitia pod dlažbu. Obmedzená životnosť vplyvom slabého nástreku drveného uhlíka a nedokonalého tlakového spoja.

infrapanel

Zažiadajte si o predbežnú ponuku

ZADARMO